Wednesday, 01/02/2023 - 15:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Bài B

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2022 Trường THCS Yên Bài B tổ chức Lễ khai mạc " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022"( vì trời mưa học sinh phải ngồi trong lớp học)

Sáng thứ 2 ngày 3 tháng 10 năm 2022 Trường THCS Yên Bài B tổ chức Lễ khai mạc " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022" ( vì trời mưa học sinh phải ngồi trong lớp học)