Wednesday, 01/02/2023 - 16:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Bài B
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định tổ CTV Thư viện

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS YÊN BÀI B

 

Số:  222 /QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Bài, ngày 19 tháng 10  năm 2021

                                                                                                                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Tổ công tác thư viện

Năm học 2021 - 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YÊN BÀI B

          Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 61/1998/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/1998 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông;

Theo đề nghị của bộ phận thư viện nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập tổ công tác thư viện trường THCS Yên Bài B năm học 2021 - 2022 gồm các ông (bà) sau:

STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Xuân

Phó Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Diệu Ly

Phụ trách thư viện

Tổ phó

3

Dương Thùy Linh

Tổng phụ trách

Thư ký

4

Khuất Thị Thúy

Tổ trưởng tổ XH

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Loan

Tổ trưởng tổ TN

Ủy viên

6

Mai Thúy Nga

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

7

Phạm Thị Hiền

GVCN 8A

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thanh Thanh

GVCN 8B

Ủy viên

9

Chu Thị Minh Hương

GVCN 7A

Ủy viên

10

Lê Thị Hương Sơn

GVCN 7B

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Thanh Vân

GVCN 6A

Ủy viên

12

Đỗ Thị Minh Tâm

GVCN 6B

Ủy viên

13

Vũ Thị Thanh Huyền

GV  Ngữ văn

Ủy viên

14

Trần Khánh Hà

Lớp 6B

Ủy viên

15

Lưu Xuân Cường

Lớp 7B

Ủy viên

16

Hoàng Tuyển Đức

Lớp 8B

Ủy viên

17

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Lớp 9B

Ủy viên

Điều 2: Cán bộ phụ trách thư viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện từng tháng từ đầu năm học, tham mưu với tổ trưởng để củng cố, phát triển thư viện nhà trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong tổ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

Điều 3:  Các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                                    Hiệu trưởng

- Như điều 1;

- Lưu: VT, đ/c Xuân, đ/c Ly.

 

 

 

                                                                              Chu Đăng Thiện

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN

TRƯỜNG THCS YÊN BÀI B

Năm học 2021 – 2022

(Kèm theo QĐ số 222/QĐ-THCS ngày 19/10/2021 của trường THCS Yên Bài B)

 

 1. Bà Phạm Thị Xuân – Phó Hiệu trưởng: Tổ trưởng

Phụ trách chung

 1. Bà Nguyễn Diệu Ly – Nhân viên thư viện: Tổ phó
 • Lập kế hoạch hoạt động thư viện
 • Lập sổ sách thư viện
 • Tổ chức kho sách
 • Tổ chức cho GV và HS mượn trả sách đúng quy định
 1. Bà Dương Thùy Linh – Tổng phụ trách: Thư ký

Tổ chức hoạt động phong trào trong học sinh.

 1. Bà Khuất Thị Thúy – Giáo viên: Ủy viên
 • Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.
 • Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội, môn Sử.
 1. Bà Nguyễn Thị Loan – Giáo viên: Ủy viên
 • Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.
 • Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập các môn khoa học tự nhiên, môn Địa Lí.
 1. Bà Mai Thúy Nga – Giáo viên: Ủy viên
 • Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Toán, sách về Pháp luật,…
 1. Bà Phạm Thị Hiền – Giáo viên: Ủy viên

-    Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

-    Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Sinh học và công tác giáo dục hướng nghiệp dạy nghề.

 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Giáo viên: Ủy viên
 • Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.
 • Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Hóa học.

 

9. Bà Chu Thị Minh Hương – Giáo viên: Ủy viên

 • Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

-   Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Tin học.

10. Bà Lê Thị Hương Sơn – Giáo viên: Ủy viên

- Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

- Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập về môn Toán.

11.  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Giáo viên: Ủy viên

 - Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

 - Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Công nghệ và hướng nghiệp dạy nghề.

12. Bà Đỗ Thị Minh Tâm – Giáo viên: Ủy viên

 - Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

 - Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn GDCD.

13. Bà Vũ Thị Thanh Huyền – Giáo viên: Ủy viên

 - Phối hợp với CBTV phụ trách các buổi tuyên truyền giới thiệu sách.

 - Tham mưu cho CBTV giới thiệu sách mới, sách có nội dung hay và mua sách phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Ngữ văn.

          14. Học sinh đại điện các khối lớp – Giáo viên: Ủy viên

 - Phụ trách một số công việc cán bộ thư viện phân công như: sắp xếp kho sách, bảo quản sách cũ,vệ sinh kho sách, kiểm kê,…

 - Khơi dậy phong trào đọc sách tại các khối lớp.

 - Nhắc nhở các bạn học sinh trả sách thư viện đúng thời hạn.

 

                                                         

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 79
Tháng 02 : 19