Wednesday, 01/02/2023 - 17:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Bài B
KẾ HOẠCH ( Về việc tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ IV ngành giáo dục và “ngày hội văn hóa - Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên Tiểu khu 8, năm học 2017- 2018)
Văn bản liên quan