Wednesday, 16/06/2021 - 05:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Bài B
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên đề hướng dẫn giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
1/15
MỤC LỤC

Nội dungTrang
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài2
II. Mục đích nghiên cứu2
III. Cơ sở nghiên cứu2
IV. Phương pháp nghiên cứu2
V. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu2
Phần thứ hai: NỘI DUNG4
I. Cơ sở lý luận4
II. Khái niệm công nghệ thông tin4
III. Vai trò của CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục5
IV. Khảo sát thực tế
V. Những kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT
vào dạy học
7
1. Quán triệt các văn bản của Ngành về việc thực hiện ứng dụng
CNTT vào dạy học và quản lý.
7
2 . Xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT vào dạy học trong
năm học.
8
3. Thành lập tổ công nghệ thông tin của nhà trường8
4. Đẩy mạnh các các hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác
quản lý và dạy học.
9
5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu
phát triển CNTT trong dạy học.
10
IV. Kết quả đạt được có so sánh đối chứng10
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ13
I. Bài học kinh nghiệm13
II. Đề xuất13
Một số hình ảnh giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học15


Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
2/15
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Công nghệ tin học (CNTT) là một lĩnh vực đột phá có vai trò lớn trong
việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ
thông tin có tác dụng làm thay đổi mạnh mẽ phương pháp, phương thức dạy và
học nhất là khi nền giáo dục của nước ta bước sang thế kỉ 21, thế kỷ của CNTT.
Mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp giảng
dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Trong đó, việc ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học đang được đẩy mạnh và nhân
rộng trong toàn ngành hiện nay.
Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT
vào dạy - học đã và đang trở thành một xu thế phát triển mạnh mẽ ở các trường
học, các cấp học.
Như chúng ta biết, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã
xuất hiện nhiều phương tiện dạy học trực quan, trong đó phương tiện nghe –
nhìn chiếm một vị trí rất quan trọng trong việc dạy và học ở trường phổ thông.
Như là sử dụng phần mềm đa phương tiện Microsoft Power Point; Violet; phần
mềm dạy và học trực tuyến, các phần mềm quản lý dạy và học...
Để giúp học sinh chủ động hơn trong việc chiếm lĩnh tri thức. Đặc biệt
giúp cho giáo viên nhanh nhạy tiếp cận và sử dụng thành thạo với phương pháp
dạy học hiện đại, tiến kịp với sự phát triển nhanh chóng của CNTT hiện nay,
góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục, là một người quản lý tôi luôn lo
lắng và trăn trở làm sao để giáo viên nhanh chóng sử dụng thành thạo CNTT
cũng như biết sử dụng các phần mềm khác vào dạy học, nên tôi đã chọn đề tài:
“Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy
học”, để cùng trao đổi với các đồng nghiệp, với mong muốn được chia sẻ, học
hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đồng nghiệp trong công tác chuyên môn.
II. Mục đích nghiên cứu
* Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học.
* Nghiên cứu để đưa ra một số kinh nghiệm về việc chỉ đạo giáo viên ứng
dụng CNTT vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, trên cơ sở xác định
được tầm quan trọng của hình thức dạy học mới và khơi gợi sự tích cực, yêu
thích học tập của học sinh, sự say sưa trong giảng dạy của giáo viên.
* Cung cấp kiến thức về việc ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương
pháp dạy học.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
3/15
* Giúp giáo viên luôn say mê nghiên cứu CNTT phục vụ cho công tác
giảng dạy.
* Làm một số kinh nghiệm cho đồng nghiệp tham khảo và vận dụng trong
quá trình công tác và giảng dạy.
III. Cơ sở nghiên cứu:
1. Căn cứ vào mục tiêu đào tạo của trường trung học cơ sở (THCS) hiện nay.
2. Căn cứ vào đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS
3. Căn cứ vào các công văn chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng giáo dục đào tạo
về việc ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý giáo dục.
4. Căn cứ thực tế giảng dạy, chỉ đạo chuyên môn, dự giờ, kết quả đạt được
trong năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020
IV. Phương pháp nghiên cứu
1. Điều tra, thống kê, thực nghiệm, so sánh, phân tích, tổng hợp…
2. Nghiên cứu, khai thác và sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại.
Sử dụng phần mềm đa phương tiện Microsoft Power Point; Violet; phần mềm
dạy và học trực tuyến, các phần mềm quản lý dạy và học...
V. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
1. Thời gian nghiên cứu: Năm học 2018 – 2019 đến năm học 2019 - 2020
2. Đối tượng nghiên cứu: Quá trình ứng dụng CNTT vào dạy học và quản
lý giáo dục của cán bộ giáo viên trong nhà trường.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
4/15
Phần thứ hai: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học
theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng
kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi
nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ
sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.
Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý
các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.
Từ những vấn đề nêu trên cho chúng ta thấy: tiếp tục đổi mới căn bản và
toàn diện là những vấn đề cấp bách, trong đó có đổi mới về phương pháp dạy
học. Như chúng ta biết: thành công hay thất bại của một bài giảng phụ thuộc vào
cả hai phía thầy và trò. Trong giảng dạy, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn,
điều khiển học sinh học tập theo mục tiêu cần đạt của bài học. Để giờ dạy đạt
hiệu quả, giáo viên cần sử dụng thành thạo, khéo léo, hợp lý các thiết bị dạy học
hiện đại và các phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học chính là góp phần đổi mới
giáo dục và chính là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc giảng dạy.
Chất lượng giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người thầy. Công
nghệ thông tin giúp cho những người thầy giỏi có thể thay thế nhiều người thầy
không giỏi, tiếp cận cùng lúc với nhiều học sinh ở nhiều nơi, bất kể khoảng cách
xa, gần. Hiệu quả của nền giáo dục thể hiện ở việc tạo ra những con người có
năng lực, đồng thời thể hiện ở hiệu quả của nền kinh tế. Kinh tế tri thức, với các
ngành công nghệ cao, là xu hướng tất yếu để có hiệu quả. Trong kinh tế tri thức
và công nghệ cao, vai trò của thông tin ở vị trí hàng đầu. Vì vậy, CNTT liên
quan trực tiếp đến hiệu quả của nền kinh tế và hiệu quả của giáo dục.
II. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology
hay là IT) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin. CNTT là
ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ,
xử lý, truyền, và thu thập thông tin.
Ở Việt Nam, khái niệm CNTT được hiểu và định nghĩa trong Nghị quyết
Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993 : Công nghệ thông tin là tập hợp các
phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
5/15
kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả
các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực
hoạt động của con người và xã hội.
III. VAI TRÕ CỦA CNTT TRONG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Công nghệ thông tin không chỉ giúp cho hoạt động của con người đạt
hiệu quả hơn mà còn tham gia tích cực, trực tiếp trong việc tạo ra những con
người năng lực hơn.
Loài người thuở xưa đã dùng que gậy, rồi dùng đồ đá, đồ đồng, rồi tiến
lên dùng đồ sắt; từ công cụ thủ công tới cơ giới, cơ giới tự động, rồi điện tử, rồi
vi tính. Mỗi bước tiến như vậy về công cụ lao động kéo theo những bước phát
triển nhảy vọt của các nền văn minh. Công nghệ thông tin ra đời và phát triển là
sự tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và về tổ chức thông tin. Đó là
bước tiến vĩ đại của nhân loại. Nhưng đồng thời, còn vĩ đại hơn nữa, là công
nghệ thông tin tham gia trực tiếp việc tạo ra những con người năng lực hơn theo
một phương thức hiện đại. Có thể nói rằng, công nghệ thông tin vừa là kỹ thuật,
kinh tế, vừa là văn hóa.
2. Công nghệ thông tin thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp mọi người
tiếp cận rất nhiều thông tin, thông tin nhiều chiều, rất nhanh, rút ngắn mọi
khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm “chưa từng có” về thời gian; từ
đó, con người phát triển nhanh hơn về kiến thức, nhận thức, trí tuệ và tư duy. Do
thông tin nhiều chiều nên hoạt động giáo dục tất yếu phải dân chủ hơn, hạn chế
áp đặt một chiều, tự do tư tưởng tốt hơn đối với người học, nhờ vậy, tư duy độc
lập phát triển, dẫn đến năng lực phát triển.
3. CNTT đảm nhận vai trò truyền thụ, cung cấp kiến thức trong dạy học,
giải phóng người thầy khỏi sự thiếu hụt thời gian, để người thầy có thể tập trung
giúp học sinh phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, tổ chức các hoạt động
học tập gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực của học sinh.
4. CNTT tin tạo điều kiện cho mọi người có thể tự học ở mọi nơi, mọi lúc
một cách thuận tiện, có thể tham gia thảo luận trong một tập thể mà mỗi người
đang ở rất xa nhau, góp phần tạo ra xã hội học tập mà trong đó, mọi người có thể
học tập suốt đời. Mặt khác, với sự thuận tiện cho việc học ở mọi lúc mọi nơi,
công nghệ thông tin sẽ tạo cơ hội cho người học có thể lựa chọn những vấn đề
mà mình ưa thích, phù hợp với năng khiếu của mỗi người, từ đó mà phát triển
theo thế mạnh của từng người. Chính điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các
tài năng. Điều này đã được chứng minh rất rõ trong giai đoạn toàn dân phòng và
chống dịch covid-19.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
6/15
5. Công nghệ thông tin giúp cho công việc quản lý nói chung và quản lý
giáo dục nói riêng được đầy đủ hơn, khoa học hơn, minh bạch và dân chủ hơn,
kể cả quản lý học sinh, nhân lực, chương trình học tập, công việc thi, kiểm tra và
quản lý tài chính; không những thế, Công nghệ thông tin còn tham gia lựa chọn
các phương án tối ưu cho quản lý.
6. Sự phát triển của công nghệ thông tin với các ưu thế nêu trên đã dẫn
đến sự ra đời của các đại học “từ xa, phương thức đào tạo thực của thời đại công
nghệ thông tin, mà tôi nghĩ rằng, trong tương lai, mô hình này sẽ khá phổ biến
trong đào tạo đại học.
* Còn mặt trái của công nghệ thông tin có hay không? Chúng ta cũng
khẳng định là có mặt trái. Không riêng công nghệ thông tin, mà hầu như cái gì
cũng có hai mặt. Mặt tích cực và mặt tiêu cực. Kẻ xấu, kẻ ác có thể sử dụng
công nghệ thông tin để tác động vào con người theo hướng phản văn hóa, tuyên
truyền lối sống hư hỏng, bịa đặt thông tin, vu cáo, xuyên tạc sự thật… Những
điều ấy gây hại cho giáo dục, văn hóa, cho an ninh quốc gia hết sức nguy hiểm.
Tuy nhiên, không thể vì vậy mà loài người từ chối sử dụng công nghệ thông tin.
Đối mặt với mặt trái của công nghệ thông tin, đòi hỏi phải chuẩn bị cho
con người tinh thần cảnh giác, sức đề kháng của từng cá nhân và phải xây dựng
các cơ chế quản lý, các quy định của luật pháp ngày càng hữu hiệu hơn để hạn
chế, loại trừ, đấu tranh để giảm thiểu và vô hiệu hóa các hành vi gây hại.
KẾT LUẬN: Như vậy có thể thấy vai trò to lớn của công nghệ thông tin
đối với sự phát triển của giáo dục. Nó giúp cho cả người dạy và người học chọn
nhập và xử lý thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức. Công nghệ thông tin
có vai trò quan trọng trong việc liên kết các hệ thống giáo dục với nhau và từng
ngành trong hệ thống giáo dục với nhau. Công nghệ thông tin tạo ra một môi
trường giáo dục mang tính tương tác cao. Tuy nhiên, Công nghệ thông tin có vai
trò to lớn với giáo dục nói riêng và nền kinh tế tri thức nói chung đến đâu cũng
không thể thay thế vai trò và ý thức của con người trong sự phát triển này.
IV. KHẢO SÁT THỰC TẾ ( Hiện trạng khi chưa thực hiện)
1. Thuận lợi:
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của ngành về
ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý.
Nhà trường được sự quan tâm tạo điều kiện của Phòng giáo dục thông qua
việc tập huấn sử dụng các phần mềm đa phương tiện, các phần mềm quản lý….
Có đủ các phòng học chức năng, được trang bị đầy đủ máy tính, máy
chiếu có kết nối mạng Internet tới từng phòng học bộ môn. Có nhân viên quản lý
thiết bị dạy học riêng.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
7/15
Từ đầu học kỳ II năm học 2019-2020 nhà trường có một giáo viên dạy tin
học (được biên chế từ giáo viên toán –tin).
Giáo viên cơ bản nhận thức rõ vai trò và sự cần thiết của việc ứng dụng
CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.
100% cán bộ giáo viên đã có chứng chỉ tin học và sử dụng giáo án điện
tử. Đa số giáo viên biết tìm kiếm thông tin trên mạng để phục vụ bài dạy, biết
khai thác và sử dụng một số phần mềm dạy học.
2. Hạn chế:
Mặc dù nhà trường được trang bị cơ bản đủ máy tính, tuy nhiên chưa khai
thác hết những ứng dụng to lớn mà CNTT mang lại, đó là sử dụng các phần
mềm hỗ trợ giảng dạy cho các môn học.
Phần lớn các giáo viên ngại sử dụng bài giảng có ứng dụng CNTT vì nghĩ
rằng sẽ tốn thời gian chuẩn bị. Để có một bài giảng có các dẫn chứng sống động
qua các slide, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian chuẩn bị, đó là điều mà các giáo
viên thường hay tránh. Chính vì vậy mà các giáo viên chỉ ứng dụng CNTT khi
dạy giờ thao giảng, thực hiện chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi…Tình trạng này
cũng phổ biến trong các nhà trường hiện nay.
Một số giáo viên chưa thực sự thành thạo CNTT, nên việc ứng dụng
CNTT vào dạy học có nhiều khó khăn.
3. Số liệu điều tra trước khi thực hiện.
- 52,2% giáo viên sử dụng CNTT có hiệu quả.
- 40% học sinh tập trung vào hoạt động học tập.
- 60% học sinh thụ động không tập trung học tập.
- Học sinh đạt Khá giỏi: 40%
- Học sinh đạt Trung bình: 56%
IV. NHỮNG KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN ỨNG DỤNG
CNTT VÀO DẠY HỌC
1. Quán triệt các văn bản của Ngành về việc thực hiện ứng dụng
CNTT vào dạy học và quản lý.
Đây chính là một giải pháp tuyên truyền để giáo viên thấy rõ hiệu quả và
yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy
học, thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Ngành về ứng
dụng CNTT trong dạy học; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối,
hội thảo chuyên đề; thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc
thi có ứng dụng CNTT do ngành tổ chức. Phát động sâu rộng thành phong trào
và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên để
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
8/15
chính họ qua áp dụng thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng
CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là đối với đổi mới phương pháp dạy học.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT vào dạy học trong
năm học.
Hằng năm, ban giám hiệu căn cứ vào kế hoạch của cấp trên tiến hành xây
dựng kế hoạch thực hiện của trường mình, trong kế hoạch đó phải có tiêu chí cử
cán bộ giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng tin học. Để thực hiện kế hoạch đó thì ban
giám hiệu phải tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập nâng cao trình độ Tin học;
bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi
dưỡng CNTT do ngành tổ chức. Yêu cầu 100% giáo viên phải đạt trình độ tin
học chứng chỉ A trở lên.
Có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các
phần mềm Tin học cho giáo viên tin học và những giáo viên có kỹ năng tốt về
Tin học của nhà trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ
yếu vào những kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng
hàng ngày như lấy thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu, các phần mềm
thông dụng, cách chuyển đổi các loại phông chữ, cách sử dụng một số phương
tiện như máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế bài kiểm tra,...
Kết hợp với chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, để trao đổi về kinh
nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Phấn đấu mỗi tổ một năm ít nhất có 2
chuyên đề 8 chủ đề trao đổi kinh nghiệm liên quan đến ứng dụng công nghệ
thông tin. Sau mỗi buổi trao đổi tập huấn có bài thực hành ngay để đánh giá khả
năng tiếp thu và trình độ CNTT của từng giáo viên từ đó nắm bắt được giáo viên
nào yếu ở điểm nào, từ đó có kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho từng đồng chí.
3. Thành lập tổ công nghệ thông tin của nhà trường
Hàng năm nhà trường phải cập nhật nhiều phần mềm trong công tác thống
kê, quản lý như phần mềm quản lý học sinh Esams, phần mềm phổ cập giáo dục,
phần mềm thống kê Cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm trường học kết nối, Trang
web…do đó nhà trường cần phải thành lập tổ CNTT bao gồm các cán bộ giáo
viên thành thạo tin học để có thể quản lý và hỗ trợ tốt cho giáo viên trong quá
trình ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý học sinh.
Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, mỗi người phụ trách một công
việc trong một phần mềm, hoặc mỗi người phụ trách một phần mềm. Nhiệm vụ
của các thành viên trong tổ này là phải đi học tập, dự tập huấn các nội dung về
CNTT do ngành tổ chức sau đó về trường hướng dẫn và hỗ trự cho cán bộ giáo
viên biết cách sử dụng theo chức năng được phân quyền. Đồng thời tổ CNTT
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
9/15
cũng có nhiệm vụ giúp ban giám hiệu báo cáo với cấp trên các số liệu cần thiết
có liên quan đến phần việc mình phụ trách.
Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu biết
căn bản về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phương tiện hỗ trợ, đòi hỏi
giáo viên cần phải có kỹ năng thành thạo (thực tế cho thấy nhiều người có chứng
chỉ hoặc bằng cấp cao về Tin học nhưng nếu ít sử dụng thì kỹ năng sẽ mai một,
ngược lại chỉ với chứng chỉ A tin học văn phòng nhưng nếu bạn chịu khó học
hỏi, thực hành thì việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy sẽ chẳng mấy khó khăn.
Nhận thức được điều đó, nhà trường rất chú trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng
CNTT cho giáo viên thông qua nhiều hoạt động, như:
Động viên giáo viên tích cực tự học và học hỏi đồng nghiệp sẵn sàng chia
sẻ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp; chuyên môn nhà trường phải là bộ
phận kết nối, là trung tâm tạo ra một môi trường học hỏi chuyên môn tích cực.
4. Đẩy mạnh các các hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản
lý và dạy học.
Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào dạy học trong nhà trường, thì theo
tôi nhận thấy: trước hết Ban giám hiệu phải là người hiểu và sử dụng cơ bản
thành thạo tin học, biết khai thác và sử dụng các phần mềm được dùng trong nhà
trường, để vừa chỉ đạo cán bộ giáo viên vừa có thể hỗ trợ cho giáo viên trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo tôi đây chính là vấn đề mấu chốt để việc ứng
dụng CNTT vào dạy học có thành công hay không trong một nhà trường. Nếu
ban giám hiệu không thành thạo tin học, không biết khai thác và sử dụng CNTT,
thì không thể chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học được, bởi giáo viên
cần có sự chỉ đạo, cần có sự hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý từ phía ban giám
hiệu khi họ gặp sự cố về CNTT trong quá trình ứng dụng.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhà trường yêu cầu giáo viên tích hợp
CNTT vào từng môn học. Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết có ứng dụng
CNTT/năm. Chuyên môn nhà trường chú trọng dự giờ thăm lớp, rút kinh
nghiệm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về cách ứng dụng CNTT một
cách chọn lọc, phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy có hiệu quả tác dụng của
phương tiện, tránh lạm dụng quá mức.
Hiện nay, trong các nhà trường phải cập nhật rất nhiều phần mềm trong
công tác quản lý, thống kê. Do đó Ban giám hiệu cần kết hợp tốt việc vừa học
vừa làm đối với giáo viên. Đó là bên cạnh có tổ CNTT nhưng vẫn phân công
từng cán bộ giáo viên cập nhật các phần mềm đã được phân quyền ở từng phần
mà giáo viên phụ trách như: cập nhật thông tin học sinh, cập nhật điểm ở phần
mềm Esams, phần mềm tuyển sinh vào lớp 10, cập nhật danh sách hộ và theo
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
10/15
dõi hàng năm ở phần mềm phổ cập, đưa sáng kiến kinh nghiệm lên trang web...
Từ những việc làm trên giáo viên dần tích lũy kiến thức thực tế và kinh nghiệm
trong thực hành công nghệ thông tin. Điều này bổ trợ rất nhiều cho công tác dạy
học ứng dụng CNTT của giáo sau này.
Đăc biệt học kỳ II năm học 2019-2020 toàn cầu phải đối mặt với bệnh
dịch covid-19, học sinh nước ta phải nghỉ học từ tháng 02/2020 đến hết tháng
4/2020, trong ba tháng này thì vai trò của CNTT được phát huy cao độ, nhiều
giáo viên trước kia còn ngại dạy học bằng máy tính, thì nay bắt buộc phải dùng
máy tính có kết nối Internet để dạy học qua phần mềm Zoom, để hướng dẫn học
sinh ôn tập tại nhà qua hai trang học trực tuyến đó là trang ôn tập trực tuyến
study.hanoi.edu.vn và trang Lms.vnedu.vn. Để thực hiện yêu cầu của nhiệm vụ
đặt ra cho ngành giáo dục trong học kỳ này nên kỹ năng sử dụng CNTT của
100% giáo viên được nâng lên rõ rệt.
Nhà trường lập một địa chỉ mail riêng và yêu cầu mỗi giáo viên có một tài
khoản gmail để trao đổi thông tin với ban giám hiệu. Các văn bản hướng dẫn của
các cấp đều được chuyển vào địa chỉ mail này, do đó giáo viên buộc phải truy
cập mail mới có thể tìm thấy văn bản và lấy để nghiên cứu và thực hiện.
5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu
phát triển CNTT trong dạy học.
Tăng cường số máy tính phục vụ cho văn phòng, BGH, giáo viên, kế toán,
thư viện; máy tính phòng tin học, máy chiếu projector, máy in, máy photo bằng
nguồn ngân sách, (Hiện tại nhà trường chúng tôi đã được trang bị 1 phòng tin
học gồm 23 máy tính, các phong học bộ môn đề có máy tính và 8 máy
chiếu Projector, 1 máy photocopy, 10 máy tính văn phòng, 8 máy in để phục vụ
công tác quản lý và dạy học).
Bố trí các phòng làm việc của BGH, phòng chờ của giáo viên, phòng thư
viện, phòng Đoàn đội có kết nối Internet để cán bộ, giáo viên được truy cập
Internet thường xuyên. Khuyến khích cán bộ giáo viên kết nối Internet tại gia
đình để có thêm thời gian tra cứu.
Giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, thường xuyên bảo dưỡng nhằm
khai thác tối đa, có hiệu quả trang thiết bị được cung cấp.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG
Trong năm học vừa qua, nhờ áp dụng những kinh nghiệm trên, nên kỹ năng
sử dụng CNTT vào dạy học và quản lý của cán bộ giáo viên nhà trường được
nâng lên rõ rệt. Chất lượng dạy và học của nhà trường cũng được nâng cao.
Cụ thể:
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
11/15
1. Đối với học sinh:
Học sinh được làm quen với hình ảnh trực quan sinh động trong tiết học.
Học sinh được nhìn thấy nhiều hình ảnh và âm thanh thực tế.
Học sinh hứng thú học tập và tiếp thu bài nhanh.
Phần lớn học sinh đều thích những giờ dạy học Có ứng dụng CNTT với
rất nhiều hình ảnh, âm thanh minh họa đẹp mắt, sinh động đã làm cho các em
hứng thú, say mê học tập. Cùng một thời lượng như nhau nhưng số lượng kiến
thức và kỹ năng các em thu nhận được lại nhiều hơn, cụ thể, sinh động, sâu sắc
và chắc chắn hơn. Đồng thời giúp các em thư giãn, tránh áp lực và sự khô khan
của những tiết học như trước đây. Hầu như tất cả các giờ học được dạy theo
phương pháp này không có một học sinh nào tỏ ra chán nản, lười biếng học tập
hoặc học với tâm trạng đối phó, thụ động, mà ngược lại các em đều rất thích thú.
Rõ ràng đã đem lại hiệu quả tích cực tới các em học sinh.
Khảo sát trên 4 khối lớp với 264 học sinh thì 100% các em rất thích
những tiết học có ứng dụng CNTT.
2. Đối với giáo viên:
Giáo viên tự tin khi lên bục giảng. Tiết kiệm được thời gian trình bày
bằng các đồ dùng trực quan.
100% giáo viên đã soạn giáo án trên máy tính, đa số thầy cô giáo có thể
dùng PowerPoint và một số phần mềm khác để trình chiếu hỗ trợ giảng dạy, biết
vào Internet tìm kiếm thông tin, hình ảnh, hình mẫu đưa vào minh họa trong bài
giảng...
Trong gia đoạn nghỉ phòng chống dịch covid -19 thì 100% giáo viên được
tập huấn để biết khai thác, sử dụng phần mềm Zoom và hướng dẫn học sinh ôn
tập trực tuyến trên trang Study.hanoi.edu.vn. 100% giáo viên đã biết tổ chức dạy
học trực tuyến, đã xây dựng được 186 đề với 3695 câu hỏi của tất cả các môn
học cũng như tài liệu ôn tập lên trang Lms.vnedu.vn để giúp học sinh được ôn
tập tại nhà thường xuyên.
100% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm Esams trong việc quản lý
học sinh.
Không chỉ có các tiết dạy thao giảng, các tiết chuyên đề, các tiết thi giáo
viên dạy giỏi mới có ứng dụng CNTT và các thiết bị dạy học hiện đại, mà nhiều
tiết dạy trên lớp giáo viên cũng sử dụng CNTT để nâng cao chất lượng giờ dạy.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
12/15
So sánh 2 năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020
với 23 giáo viên áp dụng CNTT trong dạy học kết quả như sau:

Nội dungNăm học 2 1 -2019Năm học 2019-2020
Giáo viên có địa chỉ
email
16 giáo viên
Chiếm 69,6%
23 giáo viên
Chiếm 100%
Giáo viên có khả năng,
khai thác ứng dụng
CNTT thành thạo
12 giáo viên
Chiếm 52,2%
20 giáo viên
Chiếm 87%
Số tiết giảng có ứng dụng
CNTT
48tiết156 tiết
Giáo viên có sử dụng
mạng xã hội.
18 giáo viên
Chiếm 78,3%
23 giáo viên
Chiếm 100%

3. Đối với nhà trường:
Kỹ năng ứng dụng CNTT vào dạy học của giáo viên nâng cao. CNTT
giúp các giáo viên tìm hiểu thêm kiến thức, không ngừng tiếp cận với kiến thức
mới, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn bản thân, hỗ trợ đắc lực trong
công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
Chất lượng học tập của học sinh nâng lên, học sinh hứng thú trong các giờ
học. Từ đó dẫn đến bản thân giáo viên áp dụng tiết dạy có sử dụng CNTT cũng
luôn tự tin và hào hứng với tiết dạy.
Nhà trường có thêm nguồn tài nguyên kiến thức, giáo án điện tử và ngân
hàng bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin được lưu giữ trên trang web và
trang ôn tập trực tuyến của nhà trường. Tạo điều kiện cho giáo viên trong trường
có thể tham khảo, học hỏi nhau về cách soạn, giảng bài theo hướng đổi mới.
Bảng so sánh kết quả học lực của học sinh

Học lựcNăm học 2018-2019
(Khi chưa áp dụng sáng kiến)
Năm học 2019-2020 (sau
khi áp dụng sáng kiến)
Giỏi63 =24,668 = 25,8
Khá119= 46,5126 = 47,7
Trung bình72 = 28,170 = 26,5
Yếu2 =0,80

Nhìn vào bảng so sánh, ta thấy khi giáo viên tích cực sử dụng CNTT vào
dạy học, thì kết quả học tập của học sinh từng bước được nâng lên và đều vượt
chỉ tiêu so với kế hoạch của nhà trường đề ra.
Nguyên nhân: Chính là do có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của
Phòng giáo dục, sự quyết tâm chỉ đạo ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý
của ban giám hiệu, cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên trong
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
13/15
toàn trường, nên kỹ năng sử dụng CNTT của cán bộ giáo viên được nâng lên rõ
rệt, điều đó trực tiếp thúc đẩy chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được
nâng lên, học sinh có ý thức học tập tốt hơn, kết quả học tập cao hơn và quan
trọng hơn cả đó là đạt được mục tiêu của ngành giáo dục đặt ra.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Bài học kinh nghiệm
Qua thực tiễn làm công tác chỉ đạo chuyên môn ở cơ sở và trực tiếp quản lý
CNTT của nhà trường, bản thân tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ việc
chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học như sau:
1. Ứng dụng CNTT vào dạy học là việc làm cần thiết quan trọng, góp phần
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Để ứng dụng CNTT vào dạy học thành công thì trước hết Ban giám hiệu
phải là người hiểu, biết khai thác và sử dụng tốt CNTT trong nhà trường; từ đó
mới có những chỉ đạo, những biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, phù hợp với
thực tế của nhà trường, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. BGH
phải luôn sát cánh cùng giáo viên, hết sức hỗ trợ cho giáo viên, phải thường
xuyên quan tâm, động viên, chỉ ra được những việc giáo viên đã làm được để tạo
động lực cho giáo viên, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những việc giáo viên
chưa làm được để khắc phục, tránh phê bình chung chung hoặc giao khoán.
3. Quá trình ứng dụng CNTT vào dạy học, song song với việc đổi mới
phương pháp dạy học phụ thuộc chủ yếu vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp trong ngành Giáo dục và sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong nhà
trường.
Qua hai năm đúc rút kinh nghiệm và áp dụng vào chỉ đạo chuyên môn, chỉ
đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học, tôi thấy chất lượng dạy và học của
nhà trường được nâng lên rõ rệt. Mặc dù là một trường học thuộc miền núi, điều
kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nhưng nhà trường chúng tôi rất tự tin trong
việc ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý trong nhà trường; đó cũng chính là
thành công của đề tài.
II. Đề xuất
1. Đối với Phòng giáo dục
Đề nghị Phòng giáo dục tiếp tục tổ chức cho giáo viên dự các tiết dạy mẫu
có ứng dụng CNTT, các tiết dạy đã được giải cao trong Hội thi giáo viên dạy
giỏi cấp Huyện và Thành phố. Tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm
được dùng trong giáo dục.
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
14/15
Trong các đợt bồi dưỡng chuyên môn nên lồng ghép tập huấn nhiều hơn
nữa cho giáo viên làm quen với việc ứng dụng CNTT của từng bộ môn.
2. Đối với nhà trường:
Cần tiếp tục có sự đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, bổ sung thêm
máy chiếu cho nhà trường đầy đủ hơn, thúc đẩy ứng dụng CNTT vào dạy học
được thuận lợi và có hiệu quả.
Nên quan tâm, chỉ đạo tốt việc ứng dụng CNTT của nhà trường. Cần xây
dựng hệ thống các văn bản, qui chế qui định về công tác quản lý và sử dụng thiết
bị dạy học hiện đại cho trường mình.
Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý và ứng dụng CNTT vào dạy học
của giáo viên và nhân viên thiết bị thông qua sổ sách của nhân viên thiết bị và
dự giờ giáo viên.
Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách CNTT tham gia tập huấn nâng cao các
kỹ năng sử dụng CNTT dùng trong nhà trường phổ thông.
Nhà trường cũng nên tăng cường cho giáo viên được giao lưu các trường
bạn, học tập những cách làm hiệu quả để áp dụng một cách linh hoạt tại trường
mình.
3. Đối với giáo viên
Mỗi đồng chí giáo viên cần có tinh thần tự học tập, để làm cơ sở cho sự
tiếp thu và sự trao đổi phương pháp dạy học hướng tới chất lượng giáo dục ngày
càng nâng cao. Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học để nâng cao chất lượng
nhiệm vụ được giao.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân để nâng cao hiệu quả việc
chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngày một tốt hơn,
nhằm phát huy năng lực của giáo viên và quan trọng hơn nữa là chất lượng học
sinh ngày một đi lên.
Không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong đồng nghiệp, Hội đồng
khoa học các cấp đóng góp ý kiến. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm do tôi viết, không sao chép của
người khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan này.
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Tháng 06 : 630